Сіткар Оксана Андріївна

Народилася в м. Золочеві Львівської області. Закінчила Золочівську загальноосвітню школу № 2 ім. М. Шашкевича. Згодом вступила в Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка на фізико-математичний факультет, який закінчила з відзнакою і отримала диплом магістра педагогічної освіти, викладача фізики, вчителя основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності. З вересня по листопад 2007р. працювала вчителем інформатики в школі №6 м. Тернополя. З листопада 2007 р. по листопад 2010 р. навчалась в аспірантурі Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя за спеціальністю 01.04.07.– фізика твердого тіла. З листопада 2010 р. по вересень 2012р. працювала на посаді асистента кафедри фізики, а з вересня 2012 по теперішній час – на посаді старшого викладача кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

У 2012р. захистила дисертацію «Взаємодія потужного когерентного випромінювання з матеріалами, що застосовуються в світлотехніці» (науковий керівник – к.т.н., доц. Нікіфоров Ю.М.) за спеціальністю 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла.

Наукові інтереси – лазерна техніка та технологія.

Область – моделювання тиску та розподілу температури в матеріалі при опроміненні потужним імпульсним лазером, модифікація та керування дефектною структурою і властивостями матеріалів під впливом лазерних ударних хвиль.

Сіткар О.А. веде лекційні, практичні та лабораторні заняття з курсів: “Фізика (вибрані розділи)”, “Загальна фізика”, “Прикладна оптика”, «Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці», «Електроніка». Керує науково-дослідною роботою студентів, бере участь у організації студентських наукових конференцій та наукових конференцій ТНТУ.

Є автором навчально-методичних посібників:

  1. Електромагнітні коливання та хвилі. Геометрична, хвильова та квантова оптика. Атомна та ядерна фізика : Методичні вказівки до самостійної роботи студентів із розв’язування задач / Укл.: В.І.Кульчицький, О.А.Сіткар — Тернопіль : ТНТУ , 2015 — 100 с.

  2. Практикум з розв’язування задач з фізики : Навчально-методичний посібник для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян / О.А. Сіткар – Тернопіль : Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2015. – 84с.

Результати досліджень висвітлені у більш ніж 25 наукових публікаціях. Наукові праці надруковані у фахових журналах та доповідалися на міжнародних конференціях в Україні та за її межами.

Сторінка О.А. Сіткар на сайті бібліотекидані з Google Scholar.

Вибрані праці:

  1. ЮМ Нікіфоров, БП Ковалюк, ВБ Гладьо, ОА Маньовська. Впровадження нанотрубок в твердотільну матрицю за допомогою потужного лазера із модульованою добротністю // Перспективні технології та прилади. -2011. – Том 1. –  c. 134-144.

  2. Ю.М. Нікіфоров, Б.П. Ковалюк, О.А. Маньовська, В.С. Мочарський. Дослідження енергетичних характеристик світлотехнічної лазерної установки з Lif затвором. // Міжнародний науково-технічний журнал “Світлотехніка та Електроенергетика”.   -2012. – Том 1. –  c. 134-144.

  3. Нікіфоров Ю., Ковалюк Б., Ржешевська О., Маньовська О. Лазерна ударно-хвильова обробка матеріалів: фізичні аспекти та вимоги до відповідних світлотехнічних установок // Вісник ТДТУ. – 2008. – Том 13. – №4. – ст.. 199-205. – (математичне моделювання. математика. фізика).

  4. Нікіфоров Ю. Експрес-метод оцінювання енергетичних процесів у матеріалах при дії потужного лазера / Нікіфоров Ю., Ковалюк Б., Маньовська О. // Вісник ТНТУ. — 2010. — Том 15. — № 4. — С.160-167. — (математичне моделювання. математика. фізика).

  5. Маньовська О.А. Взаємодія потужного когерентного випромінювання з матеріалами, що застосовуються в світлотехніці/ Маньовська О.А. — Тернопіль , 2012 — 20 с. — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1893

  6. Borak V. P. Study ability for biofilm – forming strains Staphylococcus aureus /Borak V. P. Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B.// International research and practice conference « Innovative technology in medicine: experience of Рoland and Ukraine», 2017/4 – p.166-168. – Lublin Science and Technology Park S.A.

Scientia vincere tenebras