Лабораторія кіберфізичних систем

Лабораторія кіберфізичних систем, спільний структурний науковий підрозділ кафедри фізики та кафедри кібербезпеки факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії, створена у листопаді 2018 р. Метою діяльності лабораторії є проведення наукових досліджень в сфері складних систем, що поєднують кібернетичні компоненти, які з використанням певних фізичних процесів забезпечують збір, опрацювання, захищене зберігання і передавання інформації та на основі цього подальший вплив на оточуючу дійсність з допомогою інструментарію, що базується на використанні фізичних процесів.

У грудні 2018 р. науковим керівником лабораторії кіберфізичних систем призначено к.ф.-м.н., доцента кафедри фізики Крамара О.І. За невеликий проміжок часу від моменту створення лабораторія налагодила активну наукову співпрацю з рядом компаній IT-напрямку, зокрема ELEKS, Dataengi, ScalHive, а також агрохолдингом “Мрія”. Провідні дослідники лабораторії доц. Скоренький Ю.Л., доц. Козак Р.О., доц. Крамар О.І. розробили проектні запити на конкурс Горизонт 2020 стосовно використання доповненої реальності для тренінгів по кібербезпеці, а також впровадження платформи обслуговування кіберфізичних систем для діджиталізації агротехнічного сектору.

Співробітниками лабораторії ведеться дослідницька робота в напрямку фізичних основ сприймання стереозображень, розробки засобів 3D-візуалізації, програмних елементів доповненої реальності. Окремим напрямком діяльності лабораторії є обґрунтування параметрів та технічних характеристик, а також розробка демонстраційного обладнання для популяризації сучасних досягнень науки та техніки. Зокрема, у березні-травні 2019 р. за умовами договору з громадською організацією “Тернопільський освітній навчально-демонстраційний “Центр науки”” про надання послуг з виконання науково-дослідної роботи здійснювалося виготовлення ряду демонстраційних зразків та підготовка технічної документації для пристроїв, що поєднують кібернетичні та фізичні компоненти.

Науковий керівник:

  • к.ф.-м.н., доцент кафедри фізики Крамар Олександр Іванович

Крамар Олександр Іванович

Наукові співробітники (позаштатні) лабораторії:

  • к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри фізики Скоренький Юрій Любомирович

Скоренький Юрій Любомирович

  • к.т.н., доцент  кафедри кібербезпеки Козак Руслан Орестович

Козак Руслан Орестович

  • к.т.н., ст. викладач  кафедри фізики Мочарський Віталій Сергійович

  • інж. ІІ кат. кафедри фізики Дунець Богдан Олегович

Scientia vincere tenebras