Нікіфоров Юрій Миколайович

Народився 09.06.1945 р. у  м. Кіровабад (тепер Гянджа), Азербайджан, в сім’ї військовослужбовця. Росіянин. В 1963 р. закінчив середню школу № 1 в м. Жовкві Львівської області. З 1963 р. по 1968 р. навчався на електрофізичному факультеті Львівського політехнічного інституту, тепер – Національний університет «Львівська політехніка» м. Львів. Після закінчення інституту з відзнакою працював в 1968-69 рр. інженером СКБ напівпровідникової техніки в м. Ставрополі. 1969-1972 р.р. – навчався в аспірантурі у Львові та Москві (ІМЕТ АН СРСР ім. А.А. Байкова). Наукові керівники – професор, доктор технічних наук А.В. Сандулова (ЛПІ), старший науковий співробітник (тепер – професор) доктор фіз.-мат. наук В.А. Янушкевич (ІМЕТ АН СРСР ім.А.А.Байкова).

Тема наукової роботи – «Вплив випромінювань на напівпровідникові кристали», місце захисту – м. Воронеж, політехнічний інститут, 1974 р.

Працювати в ТНТУ (тоді ТФЛПІ) почав в 1975 р. спочатку асистентом, потім старшим викладачем і доцентом. Атестат доцента отримав в 1982 році. З квітня 1990 р. по лютий 1997 р. був завідувачем кафедрою фізики та світлотехніки, фізики. З лютого 1997 р. по 2018 рік – професор кафедри фізики.

Під керівництвом Ю.М. Нікіфорова був проведений ІІ етап модернізації лабораторій кафедри фізики, створена (за активною участю асистента Б.П. Ковалюка) науково-дослідна лабораторія лазерного впливу на матеріали. До кінця життя Нікіфоров Ю.М. був керівником даної лабораторії.

Наукові інтереси – лазерна техніка та технологія і матеріалознавство. Область – розробка методик, модифікація та керування дефектною структурою і властивостями матеріалів під впливом лазерних ударних хвиль.

Опублікував більше 190 публікацій, з них 174 наукових (в т.ч. 1 монографія, 39 фахових статей) та 18 навчально-методичного характеру, в т.ч. підручник з грифом МОН

«Physics» / Nikiforov Yu.N. – Ternopil: PE Palyanytsya, 2015. – 288 p.

та навчально-методичні посібники для студентів-іноземців

Mechanics and thermal physics /  Укладачі: Нікіфоров Ю.М., Скоренький Ю.Л. – Тернопіль: ТДТУ, 2009. – 108 с.

Electricity and magnetism / Укладачі: Нікіфоров Ю.М., Скоренький Ю.Л. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 104 с.

Principles of modern physics / Укладачі: Нікіфоров Ю.М., Скоренький Ю.Л. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – 108 с.

Підготував трьох кандидатів наук.

Ю.М. Нікіфоров був членом спеціалізованої вченої ради К 58.052.04 «Світлотехніка та джерела світла» по захисту кандидатських дисертацій, членом вченої ради факультету по роботі з іноземними студентами.

Ним розроблено систему граничної оцінки лазерної ударнохвильової дії на матеріли та методика обробки матеріалів в прозорому конденсованому середовищі, що знайшла визнання і застосування в наукових лабораторіях СНД. У співавторстві з вченими Києва та Москви вперше виявлено утворення інтерметалічних сполук під дією ударної хвилі, генерованої лазерним випромінюванням. У співпраці з львівськими спеціалістами вивчались можливості керування дефектною підсистемою сполук AIIBIVCVI, що застосовуються в якості датчиків.

10.11.2018 року Ю.М. Нікіфоров відійшов у вічність, залишивши колегам та учням втілення своїх наукових замислів.

Сторінка Ю.М. Нікіфорова на сайті бібліотекидані з Google Scholar,  дані з Scopus

Найважливіші публікації:

  1.  Иванов Л.И., Никифоров Ю.Н., Янушкевич В.А. Эффект изменения электропроводности полупроводниковых кристаллов при прохождении ударной волны от импульса излучения ОКГ. – Журнал экспериментальной и теор.физики, 1974, т. 67, в. 1(2), с. 147-150.
  2.  Никифоров Ю.Н., Янушкевич В.А. Накопление дефектов в полупроводниковых материалах при лазерном воздействии.- Физика и техника полупроводников, 1980, т. 14, в. 3, с. 534-537.
  3.  Дехтяр И.Я., Иванов Л.И., Карлов Н.В., Никифоров Ю.Н., Нищенко М.М., Прохоров А.М., Янушкевич В.А. Образование интерметаллических соединений в системе ниобий-железо под действием ударной волны, вызванной лазерным излучением.- Письма в Журнад экспериментальной и теор.физики, 1981, т. 33, в.2, с. 126-129.
  4.  Ковалюк Б.П., Никифоров Ю.Н., Янушкевич В.А. Диффузионные процессы в структурах с p-n-переходом при действии лазерного импульса давления. – Физика и химия обработки материалов, 1993, № 4, с. 14-17.
  5.  Nikiforov Y., Yakovyna V., Berchenko N. Laser shock waves as a tool of changing the strains in materials.- Material Science and Engeneering, A 288 (2000), 173-176.
  6. Pavlo Maruschak, Islam Zakiev, Vitaly Mocharsky, Yuriy Nikiforov. Experimental study of the surface of steel 15Kh13MF after the nanosecond laser shock processing // Solid State Phenomena. – 2013. – Vol. 200. – P. 60–65.
  7.  V. Zhyrovetsky, B. Kovalyuk, Yu. Nikiforov et. al. Modification of structure and luminescence of ZnO nanopowder by the laser shock-wave treatment  // Physica Status Solidi С. – 2013. – P. 1288–1291.

Scientia vincere tenebras