Технології змішаної реальності: нові можливості для створення віртуального простору

27 травня 2021 року наш колега, доцент кафедри фізики ТНТУ  Олександр Крамар в онлайн-форматі розповів слухачам Малої Академії Наук України про технології  віртуальної та доповненої реальності та провів онлайн-екскурсію у  віртуальному музеї Івана Пулюя в ТНТУ. 

Стрімкий розвиток сучасних засобів для комп’ютерного 3D-моделювання та технологій змішаної реальності, зокрема доповненої реальності (AR, Augmented Reality) та віртуальної реальності (VR, Virtual Reality), дає нові можливості для створення реалістичних копій найрізноманітніших об’єктів у відповідності з концепцією цифрових двійників. Олександр Івановичрозповів про принципи формування стереозображень, прогрес технічних засобів для їх спостереження, способи організації доповненої реальності та особливості її застосування у найрізноманітніших суспільних та технічних процесах. Були обговорені особливості імерсивних технологій (з можливістю глибокого занурення у віртуальний світ, що передбачають різний рівень змішування звичайного оточення та віртуальної реальності), які включають в себе взаємодію людини з цифровим візуальним простором та покликані створити реалістичний ефект присутності через сприймання та взаємодію з 3D-контентом. 

Особливої уваги заслуговують об’єкти наукової та культурної спадщини, реконструкція яких у цифровому 3D-форматі відкриває широкі перспективи для просвітницької діяльності та популяризації досягнень науки, формування наукового світогляду вихованців МАН України та всебічного впровадження новітніх технологій. У Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя вже більше десятиліття активно поповнюються новими матеріалами збірка Електронного фонду Івана Пулюя в інституційному депозитарії та музейна кімната Івана Пулюя. З використанням наявних архівних матеріалів у цьому році створено Цифровий музей Івана Пулюя з елементами віртуальної та доповненої реальностей. Цифрові копії наукових праць, пристроїв, сконструйованих І. Пулюєм, та реальних музейних стендів з раритетними фотоматеріалами розташовано у віртуальному просторі https://puluj-museum.tntu.edu.ua/.

Ви мабуть чули, що майбутнє розподілене нерівномірно, то у нас воно вже настало. Заходьте до нас у майбутнє.