Семінар ТО УФТ

Семінар Тернопільського осередку УФТ

Секретар – доц. Крамар О.І.

Запрошуємо до участі в семінарі!

2021 р.

Семінар 10 листопада 2021 р.

 • Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2021 рік
 • Довгоп’ятий Ю.М. П’єр-Жіль де Жен – лауреат нобелівської преміїі з фізики 1991 року за дослідження рідких кристалів та полімерівкваркової моделі у фізиці
 • Крамар О.І. Дослідження космічного простору у 2021 році: найвадливіші результати та події.

 

2020 р.

Семінар 19 листопада 2020 р.

 • Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2020 рік
 • Довгоп’ятий Ю.М. Піонерські дослідження глибоко непружного розсіювання електронів на протонах і зв’язаних нейтронах, істотно важливі для розробки кваркової моделі у фізиці (Нобелівська премія з фізики за 1990 рік)
 • Мочарський В.С. Чи можливо передбачити лауреатів Нобелівської премії: відкриття сьогодні – премія завтра?
 • Крамар О.І. Дослідження космічного простору у 2020 році: визначні результати.

2019 р.

Семінар 6 листопада 2019 р.

 • Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2019 рік
 • Довгоп’ятий Ю.М. Метод роздільних коливальних полів і  втримання окремих іонів (Нобелівська премія з фізики за 1989 рік)
 • Довгоп’ятий Ю.М. Cтворення і вдосконалення літій-іонних батарей (Нобелівська премія з хімії за 1989 рік)
 • Крамар О.І. Стан досліджень ближнього космічного простору у 2019 р.

2018 р.

Семінар 21 листопада 2018 р.

 • Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2018 рік
 • Довгоп’ятий Ю.М. Відкриття мюонного нейтрино і розвиток нейтринної фізики (Нобелівська премія з фізики за 1988 рік)
 • Крамар О.І. Сучасний стан досліджень космічного простору

2017 р.

Семінар 28 листопада 2017 р.

 • Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2017 рік
 • Довгоп’ятий Ю.М. Відкриття явища високотемпературної надпровідності (Нобелівська премія з фізики за 1987 рік)
 • Крамар О.І. Дослідження близького й далекого космосу

2016 р.

Семінар 23 листопада 2016 р.

 • Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2016 рік
 • Довгоп’ятий Ю.М. Електронні мікроскопи (Нобелівська премія з фізики за 1986 рік)
 • Крамар О.І. Найважливіші напрямки досліджень ближнього  космосу в 2016 р.

2015 р.

Семінар 19 листопада 2015 р.
• Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2015 рік.

• Довгоп’ятий Ю.М. Цілочисельний квантовий ефект Холла (Нобелівська премія з фізики 1985 року).

• Крамар О.І. Найважливіші напрямки космічних досліджень у 2015 р.

2014 р.

Семінар 20 листопада 2014 р.
• Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2014 рік.

• Довгоп’ятий Ю.М. Відкриття квантів поля W і Z – носіїв слабкої взаємодії (Нобелівська премія з фізики 1984 року).

• Крамар О.І. Найважливіші напрямки космічних досліджень у 2014 р.

2013 р.

Семінар 13 листопада 2013 р.

• Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2013 рік.

• Довгоп’ятий Ю.М. Нобелівська премія з фізики за 1983 рік.

• Крамар О.І. Підсумки діяльності Тернопільського осередку Українського фізичного товариства за 2013 р.

2012 р.

Семінар 21 листопада 2012 р.

• Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2012 рік.

• Довгоп’ятий Ю.М. Наукова ретроспектива-30: фізика критичних явищ в роботах нобелівського лауреата з фізики 1982 року Кеннета Вільсона.

• Крамар О.І. Підсумки діяльності Тернопільського осередку Українського фізичного товариства за 2012 р.

2011 р.

Семінар 23 листопада 2011 р.

• Крамар О.І. Нoві напрямки діяльності Українського фізичного товариства (pdf flv)
•Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2011 рік. (pdf flv)
• Мочарський В.С. Нобелівська премія з хімії за 2011 рік. (pdf flv)
• Довгоп’ятий Ю.М. Нобелівська премія з фізики 1981 року. (pdf flv)
2010 р.

Семінар 24-25 листопада 2010 р., присвячений 20-річчю Українського фізичного товариства

Матеріали семінару
Програма семінару

Середа, 24 листопада 2010 року Читальний зал науково-технічної бібліотеки ТНТУ ім.І.Пулюя (3 поверх корпусу №2 ТНТУ)

15:00 – відкриття семінару, вітальне слово проректора з наукової роботи ТНТУ ім. І.Пулюя проф. Рогатинського Р.М.
15:05 – вітальне слово голови Тернопільського осередку Українського фізичного товариства проф. Дідуха Л.Д.
15:10 – “Наукова та просвітницька діяльність Українського фізичного товариства” – Крамар О.І. (ТНТУ ім. І. Пулюя)
15:20 – “Нобелівська премія з фізики за 2010 рік” – Скоренький Ю.Л. (ТНТУ ім. І. Пулюя)
15:35 – “Нобелівська премія з фізики за 1980 рік” – Довгоп’ятий Ю.М. (ТНТУ ім. І. Пулюя)
15:50 – “Квантові комп’ютери” – Пастух О.А. (Тернопільська філія Європейського університету)
16:05 – “Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів з теоретичної фізики: організація та дидактичне забезпечення” –
Дідора Т.Д., Мохун С.В. (ТНПУ ім. В. Гнатюка)
16:20 – “Комп’ютерне моделювання процесів гетерування” – Москаль Д.М., Герасимчук С.Ю. (Тернопільська філія
Європейського університету)
16:35 – “Діалектика симетрії і асиметрії у науковому пізнанні світу” – Мацюк В.М. (ТНПУ ім. В. Гнатюка)
16:50 – “Товариство „Відродження” як освітній проект: 20-ть років від дня заснування” – Пундик А.В. (ТНТУ ім. І. Пулюя)
17:05 – обговорення доповідей

Четвер, 25 листопада 2010 року Читальний зал науково-технічної бібліотеки ТНТУ ім.І.Пулюя (3 поверх корпусу №2 ТНТУ)

15:00 – “Експериментальні дослідження термо-ЕРС алюмінієвої матриці з введеними нанотрубками” – Нікіфоров Ю.М.,
Маньовська О.А. (ТНТУ ім. І. Пулюя)
15:15 – “Вплив парів спирту та диоксиду азоту на провідність перехідного шару та область просторового заряду гетероструктур
SnO2-Si” – Лісняк П.Г. (ТНПУ ім. В. Гнатюка), Гуль Р.В. (ТНТУ ім. І. Пулюя)
15:30 – “Вплив форми падаючого імпульсу на температурні розподіли в масивних зразках” – Дрогобицький Ю.В. (ТНПУ ім.
В. Гнатюка)
15:45 – “Розробка методики розрахунку енергетичного спектру та дослідження електричних характеристик систем з квантовими
точками” – Дідух Л.Д., Скоренький Ю.Л., Крамар О.І. (ТНТУ ім. І. Пулюя)
16:00 – “Дослідження стабілізації магнітовпорядкованих фаз в системах з квантовими точками” – Дідух Л.Д., Крамар О.І.,
Скоренький Ю.Л. (ТНТУ ім. І. Пулюя)
16:15 – Круглий стіл. Закриття семінару.

2009 р.
Семінар 2 грудня 2009 р.

• Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2009 рік.

• Довгоп’ятий Ю.М. Нобелівська премія з фізики 1979 року.

2008 р.

Семінар 26 листопада 2008 р.

• Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2008 рік.

• Довгоп’ятий Ю.М. Цікаві факти з наукової та педагогічної діяльності П.Л.Капіци – нобелівського лауреата 1978 року

2007 р.

Семінар 22 листопада 2007 р.

• Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2007 рік.

2006 р.

Семінар 22 листопада 2006 р.

• Скоренький Ю.Л. Нобелівська премія з фізики за 2006 рік.

• Довгоп’ятий Ю.М. Прямий доказ існування темної матерії у Всесвіті.

• Довгоп’ятий Ю.М. Чому Плутон перестав бути планетою Сонячної системи?
2005 р.

Семінар 27-28 вересня 2005 р., присвячений Міжнародному року фізики
Програма семінару

Пундик А.В. Теорія випромінювання Ейнштейна і супутні задачі квантової механіки
Бачинський Ю.Г. Вплив водню на фізико-механічні властивості конструкційних матеріалів і розвиток водневої технології їх обробки
Ковалюк Б.П., Нікіфоров Ю.М. Лазерні ударні хвилі малої амплітуди у фізиці і технології
Москаль Д.М., Дідух В.Д. Вплив імплантації йонів Cs на перерозподіл арсену на границі розділу структур SiO2-Si
Медвідь А.Г. Кінетичні властивості та коефіцієнт Лоренца двофазних металевих систем
Лашкевич І.М. Температурні хвилі в напівпровідниках і діелектриках при поглинанні модульованого світла
Дідух Л.Д., Крамар О.І., Скоренький Ю.Л., Довгоп’ятий Ю.М. Вплив тиску, змін температури, магнітного поля та легування на провідність вузькозонних матеріалів.
Довгоп’ятий Ю.М., Крамар О.І., Скоренький Ю.Л. WIMP, стандартна модель і темна матерія
Скоренький Ю.Л., Крамар О.І., Довгоп’ятий Ю.М. Найновіші експерименти з загальної теорії відносності

Scientia vincere tenebras