Науково-методична робота

Напрямки навчально-методичної роботи кафедри

Удосконалення методики викладання фізики

– Створення навчально-методичних посібників

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Основні результати стосуються:

– Корегування методики викладання в рамках впровадження у навчальний процес Болонської системи
– Впровадження активних методів проведення лабораторних і практичних занять з фізики.

– Створення збірників тестових завдань
– Розробки методичних засобів з організації науково-дослідної роботи студентів на молодших курсах.

– Вдосконалення методики викладання фізики студентам заочної форми навчання.

– Уніфікація критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів

– Вдосконалення методики проведення занять з невстигаючими студентами
– Розробка курсів дистанційного навчання

– Підготовки методичних матеріалів (робочих програм, методичних вказівок, збірників завдань, конспектів лекцій) для забезпечення занять зі студентами різних спеціальностей.

Виконавці: Доценти та викладачі кафедри фізики.

Scientia vincere tenebras