Критерії оцінювання

Модульний контроль

Єдині критерії оцінювання лабораторного заняття

Єдині критерії оцінювання практичного заняття

 Модуль 1 (38 балів)

  • Лабораторні роботи (10 балів)
  • Практичні заняття (8 балів)
  • Модульний контроль №1 (20 балів)

Модуль 2 (37 балів)

  • Лабораторні роботи (10 балів)
  • Практичні заняття (8 балів)
  • Модульний контроль №2 (19 балів)

Семестровий контроль (25 балів)

 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 

Осінній семестр

Модульний контроль 1: 8-10 навчальні тижні.

Модульний контроль 2: 17-18 навчальні тижні.

 

Весняний семестр

Модульний контроль 1: 7-9 навчальні тижні.

Модульний контроль 2: 15-16 навчальні тижні.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

·         0 балів – відсутність студента на занятті;

·          1-2 бали – формальна готовність до виконання роботи, наявність відповідних записів в зошиті;

·          3 бали – повна готовність до лабораторної роботи, отриманий допуск до її виконання у викладача;

·          4 бали – відроблена лабораторна робота за дозволом інженера (з попереднім записом на відробку на кафедрі);

·          5 балів – здійснені виміри за дозволом викладача (на занятті чи відробці), розрахунки завершені не повністю (підпис викладача);

·          6 балів – результати вимірів зняті і опрацьовані, кінцевий результат підписано викладачем;

·          7-10 балів – повністю виконана лабораторна робота, зданий звіт та теоретичний матеріал роботи.

Мінімальним результатом участі студента у занятті має бути наявність допуску викладача до виконання ЛР.

Студент зобов’язаний виконати всі лабораторні роботи за індивідуальним планом.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

·         0 балів – відсутність студента на занятті;

·          1-2 бали – присутність студента на занятті, наявність в зошиті частини розв’язаних задач;

·          3 бали – наявність в зошиті всіх задач, розв’язаних на занятті;

·          4-5 балів – наявність в зошиті всіх задач, розв’язаних на занятті; участь у розв’язуванні задач, володіння основними поняттями і законами відповідної теми;

·          6-8 балів – наявність в зошиті всіх задач, розв’язаних на занятті; активна участь у розв’язуванні задач, вміння самостійно розв’язувати задачі відповідної теми з семестрового завдання.

Мінімальним позитивним результатом участі студента у занятті має бути наявність в зошиті всіх задач, розв’язаних на занятті, володіння основними поняттями і законами відповідної теми.

Пропущені заняття студент зобов’язаний відпрацювати.

 

 

Scientia vincere tenebras