Лабораторії

 На кафедрі фізики ТНТУ функціонують 2 науково-дослідні та 4 навчальні лабораторії:


лабораторія теорії сильно корельованих електронних систем – ауд. 2-29

лабораторія дослідження впливу лазерних ударних хвиль на фізичні властивості матеріалів – ауд. 2- 12

 

лабораторія механіки та молекулярної фізики – ауд. 2-17 (15 місць)

лабораторія електрики та магнетизму – ауд. 2-18  (15 місць)          

лабораторія оптики та будови речовини – ауд. 2-32  (15 місць)     

лабораторія прикладної оптики – ауд.2-29 (15 місць)     

Scientia vincere tenebras